Jonni Henttinen

Sitä saa mitä mittaa!

blogikuva-2

Osa lukijoistamme voi olla riittävän vanhoja muistamaan 2000-luvun vaihteen, jolloin raportoinnin, analytiikan ja tietovarastoinnin työkalut olivat kalliita. Tämä antoi isoille yrityksille merkittävän kilpailuedun, sillä käytännössä vain niillä oli varaa arvokkaiden työkalujen hankintaan ja hyödyntämiseen, samalla kun pienemmät kilpailijat jäivät nuolemaan näppejään. 

Raportoinnin ja analytiikan operointi oli useimmiten keskitetty omaan erilliseen yksikköönsä, joka toimi IT-organisaation alaisuudessa. Tämä tarkoitti että business jäi varsinaisesta raporttien toteutuksesta hyvin etäälle. Liiketoiminnan rooli oli lähinnä tilata raportti ja toivoa että lopputulos vastaa käyttötarkoitusta. Tilauksesta toimitukseen saattoi helposti vierähtää viikkoja – ketterä ideointi palvelumuotoilulle tunnusomainen innovatiivinen iterointi tai nopea reagointi tilanteeseen olivat raportoinnin kannalta vielä vieraita käsitteitä.

Hyppy nykypäivään paljastaa kuinka suunnaton datan hyödyntämisen muutos on ollut. Tavat kehittää analytiikkaa ovat muuttuneet ja pelkän työkalujen hankkimisen sijaan kilpailuetu syntyy nykyään tiedolla johtamisen strategisesta hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

Strategisen merkityksen korostuminen on saanut aikaan sen että raportointi ja analytiikka ovat nousseet liiketoiminnan keskiöön. Niinpä johto haluaa välineet itselleen käyttöönsä jolloin ne parhaiten toimivat kokeilun kehittelyn ajattelun ja hahmottamisen apuvälineinä. Onneksi business-käyttöliittymät ovat kehittyneet hauskemmiksi helpommiksi intuitiivisemmiksi ja kaikin tavoin vähemmän teknistä erityisosaamista edellyttäviksi.

Muutos tapahtuu eri nopeuksilla eri toimialoilla mutta muutoksen suunta on sama – olemme siirtymässä aikaan jolloin analytiikasta on tullut johdon asia. Strategiasta taktiseen operointiin kaikki liiketoiminnan kriittiset prosessit ovat mitattavissa. Ja kuten sanonta osuvasti kertoo: You get what you measure – sitä saa mitä mittaa!

Asiakasvastuullisena partnerina ja Bynfon toimitusjohtajana on ollut hienoa nähdä miten asiantuntevan analytiikkakumppanin merkitys on kasvanut yrityksissä vuosien varrella. Nykyään työtehtäviemme kirjo vaihtelee asiakkaan ylimmän johdon sparrauksesta loppukäyttäjän tukemiseen ja yksittäisen raportin kentän sisällön tarkentamiseen. Toimimme strategisella taktisella ja operatiivisella tasolla. Teemme POC-selvityksiä arkkitehtuureja pilvi-transformaatioita käyttöönottoja päivityksiä ja tuotannossa olevien ratkaisujen ennakoivaa ylläpitoa.

Bynfon linjaus fokusoida nimenomaan tiedolla johtamiseen tuntuu edelleen meille juuri oikealta ratkaisulta. Alue on riittävän rajallinen jotta kykenemme keskittymään syvällisesti sen perinpohjaiseen hallitsemiseen – niin toiminnallisten konseptien kuin relevanttien teknologisten alustojenkin osalta. Samalla se on kuitenkin rikas ja jatkuvasti kehittyvä. Se tarjoaa innostuneelle ja uteliaalle asiantuntijalle monipuolisen syventymisalueen.

Nopealla sykkeellä kehittyvä analytiikkatoimiala tarvitsee myös ennakkoluulottoman tutkimusmatkaajan joka uskaltaa kehittää toimialaa eteenpäin ja luoda uusia tapoja kehittää tiedolla johtamisen prosesseja ja soveltamismahdollisuuksia. Näen meidät bynfolaiset juuri tällaisina intohimoisina luotettavina osaavina tutkimusmatkaajina jotka opastavat ja auttavat asiakkaita selviytymään data-viidakon sokkeloista haluttuun päämäärään. Tähän työhön keskitymme tulevaisuudessa asiakkaidemme kanssa entistä rohkeammin ja blogissamme pääset kuulemaan konkreettisia esimerkkejä työmme hedelmistä.